Biznes plan jest opisem przedsięwzięcia, przedstawiający je w sposób liczbowy i opisowy.

 

 

Specjalizujemy się w opracowywaniu biznes planów w celu pozyskania funduszy unijnych dla:

- osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą - od pomysłu do realizacji,

- przedsiębiorców.


Dla firm, które uzyskały dofinansowanie na realizację projektu oferujemy pomoc w zakresie koordynacji i rozliczania projektów unijnych m.in. w zakresie:

- sporządzania wniosków o płatność

- tworzenia harmonogramów projektów/ zajęć szkoleniowych

- sprawozdawczości

- promocji

- rekrutacji uczestników

Nabór do 6.2 trwa Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
więcej
Nabór do 8.1 MRPOPromocja Małopolski na arenie międzynarodowej i państwowej.
więcej

Gdzie można sie starać o pozyckanie środków unijnych, jakie dokumenty są wymagane, czy Twój pomysł na biznes jest dobry? Na te i inne pytania odpowiedzą nasi konsultanci .